giá tỳ hưu phỉ thúy thật

Tỳ hưu ngậm gậy như ý ông việc thuận lợi như ý muốn S6284

s6284-ty-huu-phi-thuy-1

1,680,000 VNĐ + Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu ngậm gậy như ý, ngọc phỉ thúy (tại Việt Nam). + Kích thước (chiều dài