bán tỳ hưu bột đá

Cặp Tỳ hưu bột đá màu đỏ chiêu tài Y011

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá đỏ cam (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 32cm x 16cm

Tỳ hưu bột đá mạ vàng phát lộc F012

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá mạ vàng (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 20cm x 10cm

Tỳ hưu bột đá màu cam trừ tà Y013

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá cam (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 17cm x 9cm x

Cặp Tỳ hưu bột đá màu cam nhỏ F010

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 15cm x 9cm x

Cặp Tỳ hưu bột đá màu xanh nhỏ Y041

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu bột đá màu (Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 10cm x 8cm x