Tỳ Hưu Ngọc

Cặp Tỳ hưu đá lam ngọc lớn trấn nhà DT112

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá lam ngọc lớn (miền nam Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao): 23cm

Cặp Tỳ hưu Bạch Ngọc cõng gậy như ý DT237

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ Hưu Bạch Ngọc -Trung Quốc(có giấy kiểm định) + Kích thước (dài x rộng x cao): 22cm x

Bộ cặp tỳ hưu và nguyên bảo ngọc hoàng long DT225

+ Chất liệu và hoàn thiện:Bộ 2 Tỳ Hưu + hủ nguyên bảo trên đế gỗ đá ngọc hoàng Long (Trung Quốc) + Kích thước

Cặp Tỳ Hưu đá tiêu ngọc 2 sừng nhỏ TN02

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu đá Tiêu Ngọc đen nhỏ (Quảng Đông _Trung Quốc ) + Kích thước (dài x rộng x

Cặp Tỳ hưu đá tiêu ngọc vân khói DT196

+ Chất liệu và hoàn thiện: Tỳ hưu tiêu ngọc vân khói nhỏ (Quảng Đông, Trung Quốc) + Kích thước (dài x rộng x cao):